Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się

Po ukończeniu specjalności terapia specyficznych trudności w uczeniu się, absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozpoznawania i diagnozowania specyficznych trudności
w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia, brak gotowości do szkolnego uczenia się matematyki), posiada również wiedzę
w zakresie trudności w uczeniu się szkolnym uczniów z nadpobudliwością psychoruchową
z zaburzeniami uwagi.

Osoba kończąca studia na tym kierunku potrafi ponadto samodzielnie przygotować indywidualny program postępowania dydaktycznego i wychowawczego z uczniami z zaburzeniami uczenia się
i skutecznie wspomagać uczniów oraz rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych. Jako nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym lub opiekun zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych potrafi rozpoznać charakter trudności szkolnych dzieci i podejmować właściwe działania do ich przezwyciężenia i zapobiegania negatywnym następstwom wczesnych niepowodzeń szkolnych.