Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem - Licencjackie stacjonarne Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem - Inżynierskie stacjonarne

Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem

Studia na kierunku pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem dają wiedzę
i umiejętności, niezbędne do zrozumienia indywidualnych i zbiorowych sytuacji kryzysowych, wielopoziomowej diagnozy społecznej, oceny zagrożeń, opracowywania planów reagowania,
do pracy w sytuacji trudnej i z problemowymi partnerami, udzielania wsparcia i pomocy, zarządzania projektem i pracą interdyscyplinarnych zespołów reagowania kryzysowego, organizowania imprez masowych, działania w zakresie profilaktyki społecznej oraz rozwoju regionalnego.

Studenci kształcący się na kierunku pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem nabywają umiejętności do rozpoznawania sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa, do koordynacji działań służb reagowania kryzysowego i społeczności lokalnej, do mediacji w sytuacji konfliktu oraz do opracowywania programów profilaktyczno-edukacyjnych, wspierających zrównoważony rozwój organizacji i środowisk lokalnych.