Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Poradnictwo zawodowe i edukacyjne - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Poradnictwo zawodowe i edukacyjne

Absolwent specjalności poradnictwo zawodowe i edukacyjne nabywa wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające prowadzenie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz wykonanie zadań w charakterze diagnostycznym i prognostycznym. Posiadając szeroko rozumianą wiedzę w zakresie poradoznawstwa, ekonomii, organizacji
i zarządzania, prawa pracy oraz public relations, posiada ponadto umiejętności realizowania poradnictwa zawodowego w pracy edukacyjnej z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwent kierunku poradnictwo zawodowe i edukacyjne posiada kompetencje niezbędne
w planowaniu oraz wspomaganiu kariery zawodowej pojedynczych osób oraz różnych grup społecznych (np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, mniejszości narodowych oraz uzależnionych).

Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do pracy w charakterze pedagoga – doradcy zawodowego, zgodnie z wymogami aktualnego rynku pracy. Jest zatem przygotowany
do podjęcia zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, takich jak: urzędy pracy, centra informacji
i planowania kariery zawodowej, jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, agencje pośrednictwa zawodowego, także w akademickich biurach karier, instytucjach pomocy społecznej zatrudniających doradców zawodowych (np. w Centrach Integracji Społecznej), jak również
w placówkach edukacyjno-oświatowych, m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach kształcenia praktycznego itp. oraz w szkołach na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego. Zakres posiadanej wiedzy i umiejętności umożliwi absolwentowi także prowadzenie doradztwa personalnego, wspomaganie rozwoju osobistego, projektowanie oraz realizację szkoleń
i treningów, a także przygotowanie strategii rozwoju personelu, systemów zatrudnienia
i motywowania pracowników.