Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Licencjackie stacjonarne Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Celem studiów zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie społecznych aspektów procesu pracy, kluczowych dla rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, doskonalenia zawodowego, uczenia się przez całe życie, tworzenia ścieżki kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy.

Absolwent potrafi m.in.:

 • inicjować, organizować i koordynowanie zadania wychowania przez pracę, do pracy i w procesie pracy,
 • inicjować i prowadzić różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • udzielać porad uczniom i dorosłym w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • inicjować i koordynować różne formy przekwalifikowania pracowników,
 • nawiązywać kontakty pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy,
 • organizować działania integrujące i rozwijające zespół pracowniczy.

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

 • pedagogiki pracy,
 • rynku pracy,
 • socjologii i psychologii pracy,
 • doradztwa zawodowego,
 • prawa pracy,
 • zawodoznawstwa,
 • rozwoju zawodowego i planowania kariery,
 • technik multimedialnych w doradztwie zawodowym.

Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia:
Stanowiska w zakładach pracy

 • Specjalista ds. pracowniczych
 • Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania personelem
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Analityk pracy, rynku pracy
 • Mediator
 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników

Stanowiska pracy - administracja

 • Specjalista w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych
 • Doradca zawodu i pracy (Centrum Informacji Gminnej)
 • Organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych
 • Organizator tzw. prac publicznych

Stanowiska pracy w szkole

 • Pedagog szkolny
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel-wychowawca w OHP
 • Specjalista w poradni psychologiczno-zawodowej