Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika pracy socjalnej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika pracy socjalnej

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika pracy socjalnej Pedagogika pracy socjalnej - Licencjackie stacjonarne Pedagogika pracy socjalnej - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika pracy socjalnej - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika pracy socjalnej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Pedagogika pracy socjalnej

Absolwent specjalności pedagogika pracy socjalnej jest przygotowany do wykonywania zawodu „pedagog pracy socjalnej”, posiada kompetencje niezbędne do bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, zawodowymi, materialno-bytowymi.

Kształcenie na studiach o specjalności pedagogika pracy socjalnej ma na celu przygotowanie kadry na poziomie licencjata do prowadzenia działalności opiekuńczo-socjalnej w różnych instytucjach. Nadrzędnym celem kształcenia na wymienionej specjalności jest między innymi:

  1. Wyposażenie w wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki, nauk społecznych, prawnych oraz metodycznych problemów pracy socjalnej.
  2. Ukształtowanie niezbędnych umiejętności praktycznych, takich jak: diagnozowanie
    i zaspokajanie potrzeb społecznych, socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych
    w środowiskach lokalnych, kierowanie zespołem, zapobieganie patologiom społecznym, współpraca z instytucjami , organizacjami i władzami lokalnymi , nawiązywanie kontaktów interpersonalnych i społecznych, komunikowanie się i prowadzenie negocjacji.
  3. Ukształtowanie niezbędnych cech osobowości, jak: życzliwość, tolerancja cierpliwość, wytrwałość, wrażliwość na cierpienie i niedostatek ludzki itp.
  4. Wdrożenie do pracy samokształceniowej oraz ukształtowanie zawodowej postawy innowacyjnej.