Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu wczesnego zapobiegania oraz wsparcia rodziny w kryzysie, metodyki pracy z rodziną, diagnozy interwencji kryzysowej
i terapii pedagogicznej. Posiada ponadto wiedzę z zakresu problematyki współczesnej rodziny
w sytuacji ciągłej zmiany społeczno-kulturowej.

Absolwent tejże specjalności potrafi diagnozować zaburzenia występujące w rodzinie, przeciwdziałać im i tworzyć różnorodne formy pomocy. Specjalistyczna wiedza z pogranicza wielu nauk, łącząca się w tej specjalności, pozwala na profesjonalną pracę na rzecz rodziny
i środowiska lokalnego. Posiada umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia w obszarach doradztwa i terapii rodziny, organizowania działalności opiekuńczej, sprawowania kontroli sądowej czy przeciwdziałania patologiom społecznym.

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny dają kwalifikacje do pracy w placówkach opieki całkowitej i częściowej, do których zalicza się m.in.: świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, sanatoria, prewentoria, oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej, schroniska, noclegownie, domy dziecka jak również ośrodki adopcyjne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające pod egidą Centrum Pomocy Rodzinie.