Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego


Absolwent specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego, przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i na pierwszym szczeblu edukacji. Ponadto, uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii, tworzyć autorskie środki dydaktyczne (również Internetowe i publikować je w sieci). Realizację koncepcji kształcenia na kierunku wspomaga autorski program praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach partnerskich.

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.