Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent specjalności edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów, związanych z bezpieczeństwem, obronnością, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Dzięki posiadanym uprawnieniom pedagogicznym, absolwent kierunku edukacja dla bezpieczeństwa jest przygotowany do organizowania i prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, placówkach oświatowo- wychowawczych, klubach i obiektach sportowych, gminnych i powiatowych wydziałach zarządzania kryzysowego, centrach powiadamiania ratunkowego, ośrodkach interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka, pogotowiu opiekuńczym, straży miejskiej, policji (specjaliści ds. prewencji, specjaliści ds. nieletnich), ośrodkach doskonalenia nauczycieli, urzędach pracy, Państwowej Straży Pożarnej, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach pracy oraz firmach prywatnych, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia.

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa dostarczą absolwentom ogólnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa. Absolwenci tego kierunku będą ponadto potrafić identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę oraz informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent studiów w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa posługiwać się będzie nowoczesnymi technologiami informatycznymi i środkami łączności. Rozwinie także sprawność fizyczną
z elementami taktyki, technik interwencji oraz samoobrony.