Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Filologii Angielskiej » Filologia Angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Filologii Angielskiej » Filologia Angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia Angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości Filologia Angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości - Licencjackie stacjonarne Filologia Angielska - Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent specjalizacji Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości włada biegle jednym lub dwoma językami obcymi: angielskim i niemieckim, rosyjskim, włoskim lub francuskim - zgodnie z dokonanym wyborem. Posiada wiadomości merytoryczne z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędne do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak: zarządzanie, finanse, marketing, handel międzynarodowy, transport i logistyka, obsługa ruchu turystycznego. Zna mechanizmy funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasady racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek Jest wyposażony w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (cześć zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Ramowy plan specjalizacji

PNJO (Praktyczna Nauka Języka Obcego) - konwersacja, pisanie, rozumienie testu pisanego i mówionego, fonetyka, Kultura obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna, Historia języka, Historia literatury, Historia integracji europejskiej, System polityczny i gospodarczy w UE, Zarządzanie projektem, Programy komputerowe w zarządzaniu.


Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.