Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Filologii Angielskiej » Filologia Angielska - Amerykanistyka
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Filologii Angielskiej » Filologia Angielska - Amerykanistyka

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia Angielska - Amerykanistyka Filologia Angielska - Amerykanistyka - Licencjackie stacjonarne Filologia Angielska - Amerykanistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Amerykanistyka

jest interdyscyplinarnym programem, którego założeniem jest dostarczenie studentom filologii angielskiej wszechstronnej wiedzy o dziejach, społeczeństwach, ustrojach politycznych, gospodarce, kulturze i literaturze Stanów Zjednoczonych i anglojęzycznej Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przenikaniem się kultur.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu kultury i historii Ameryki Północnej, w większości rodowici użytkownicy języka (native speakers) z USA i Kanady.

Specjalizacja utworzona została w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie studiami amerykanistycznymi będące wynikiem globalizacji i gwałtownej ekspansji amerykańskiego stylu życia, kultury popularnej, języka, amerykańskiego modelu demokracji, jak również w uznaniu wiodącej roli odgrywanej przez USA na światowej arenie politycznej. Jednocześnie, w założeniu autorów projektu, w dobie wzmożonej fascynacji ekologią i szeroko pojętą „innością”, wartości wypracowane w tych dziedzinach przez Kanadę stanowić będą znakomity kontrapunkt dla obiegowego obrazu „Ameryki” funkcjonującego w kulturze polskiej. Obok przedmiotów o charakterze historyczno-polityczno-społecznym, literatura piękna, której zadaniem jest krytyczna refleksja nad rzeczywistością i wysiłek zrozumienia procesów zachodzących w społeczeństwie, stanowić będzie równouprawnione narzędzie interpretacyjne dla zrozumienia kultury, tożsamości społeczno-politycznej i realiów życia w USA i Kanadzie.

Program specjalizacji
obejmuje m.in. następujące przedmioty:
wybrane zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych i Kanady, historia literatury amerykańskiej, Ameryka Północna współcześnie, amerykańska kultura popularna (film, muzyka, sport), współczesne media amerykańskie, system polityczny i gospodarczy Ameryki Północnej.

Absolwent włada biegle językiem angielskim oraz do wyboru: niemieckim, rosyjskim, włoskim, francuskim, arabskim. Oprócz wysokiego poziomu przygotowania ogólnohumanistycznego, gruntownej wiedzy na temat literatury, kultury, historii i realioznawstwa amerykańskiego, zdobywa umiejętność orientacji w radykalnie globalizującej się kulturze światowej — kształtowanej pod przemożnym wpływem północnoamerykańskiego kontynentu — oraz zdolność rozumienia i aktywnego udziału w procesach zachodzących we współczesnej rzeczywistości. Zna mechanizmy funkcjonowania gospodarki amerykańskiej i jej instytucji. Jest wyposażony w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Przygotowany jest do wykonywania zawodu tłumacza, amerykanisty, a także propagatora kultury Ameryki Północnej.

Organizując proces kształcenia, dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii — e-learning (cześć zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) — tak, aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Możliwości zatrudnienia:

- przedsiębiorstwa z kapitałem amerykańskim w Europie i Stanach Zjednoczonych,
- instytucje prywatne i publiczne (fundacje) zajmujące się organizacją działalności kulturalnej oraz promocją kultury Ameryki Północnej,
- jednostki samorządu lokalnego,
- instytucje rządowe i pozarządowe,
- instytucje UE,
- wydawnictwa i mass media,
- firmy Public Relations